Selecteer een pagina

Online training autisme

Het doel van de training:

Deskundigheidbevordering m.b.t. theoretische kennis van autisme, vroegtijdig signaleren en het in kunnen zetten van praktische tools in de praktijk. 

Lessen

2. Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken?

Alle kinderen met de diagnose ASS hebben problemen op drie gebieden: Sociale interactie Sociale communicatie Sociale verbeeldingskracht Dit staat bekend als de autistische triade, die wordt gebruikt bij het diagnosticeren van de stoornis. Mensen zijn over het algemeen sociale wezens en onze vaardigheid om sociale relaties te creëren en onderhouden en effectief te communiceren is […]

3. Sociale communicatie

Stel je voor dat je net in je eentje in een onbekend land arriveert. Je kent de mensen, de taal en de sociale regels niet. Je kunt je voorstellen dat dit angstige situaties op kan leveren. Heb jij wel eens geprobeerd te communiceren met iemand die een andere taal spreekt dan jij? De kans is […]

4. Sociale verbeeldingskracht

Verbeeldingskracht kan een verwarrend begrip zijn. Betekent het dat het kind niet creatief kan zijn Absoluut niet! Er zijn voorbeelden te over van mensen met autisme die dichter, schrijver of kunstenaar zijn. Wat het betekent is dat ze een probleem kunnen hebben met flexibel nadenken en zich een voorstelling maken van de toekomst. Sta eens […]

5. Theory of Mind

Dit concrete denken heeft bij mensen met autisme ook effect op hun ‘Theory of Mind, wat wil zeggen: de mate waarin iemand in staat is te zien dat andere mensen andere gedachten, behoeften en ideeën kunnen hebben dan hij zelf heeft. Daardoor kunnen mensen met autisme egoïstisch en egocentrisch lijken. Dat is geen keuze; ze […]

6. Centrale coherentie

Over mensen met autisme wordt gezegd dat ze een zwakke centrale coherentie hebben, wat wil zeggen dat ze een verminderde vaardigheid hebben om informatie te verzamelen en die tot een betekenisvol geheel te vormen. Met andere woorden: de kans is groot dat ze zich concentreren op details en het grote geheel missen. Het kan zijn […]

7. Sensorische problemen

Sensorische overbelasting Hoe we de wereld  waarnemen en ervaren wordt ingegeven door de informatie die we met onze zintuigen verzamelen. Zicht, gehoor, reuk, smaak en tast werken samen om onze ervaringen te vormen. Als ons sensorische informatiesysteem niet goed werkt kan onze waarneming van de wereld daardoor verstoord raken. Naast de vijf zintuigen die we […]

8. Emotionele overbelasting

Voor veel mensen met ASS zijn alleen al de interactie met mensen en de eisen die anderen stellen te veel om emotioneel te kunnen verwerken. Met name oogcontact is moeilijk en er zijn veel verhalen van mensen voor wie het letterlijk pijnlijk is. Mensen met ASS kunnen slecht reageren op tekenen van emotionele warmte of […]

9. Bewegingsproblemen bij autisme

Donnellan en Leary (1995) geven nog een andere uitleg voor de problemen die mensen met autisme kunnen hebben. Ze stellen dat mensen met ASS problemen met bewegen kunnen hebben die kunnen uitmonden in moeilijkheden met staren, stoppen en het combineren, uitvoeren en wijzigen van bewegingen. En die moeilijkheden kunnen weer van invloed zijn op hun […]

10. Advies voor een prikkelarme aanpak

Gooi geen olie op het vuur: Een persoon die iemand bedreigt of agressief is, kan behoorlijk angstaanjagend zijn. Onze reactie op zulk gedrag heeft de neiging het te verergeren tot het volledig escaleert. Een veel voorkomende observatie is dat het moeilijk is te redeneren met iemand die (op dat moment) niet kán redeneren. Als iemand […]

11. Autisme uitleggen aan de persoon met autisme

Autisme uitleggen aan iemand met autisme is niet vanzelfsprekend. Autisme is een bijzonder complexe materie. Zelfs dienstverleners die al jaren in het vak staan, raken er niet altijd uit wat autisme nu precies typeert. Als zelfs deskundigen in autisme in de war zijn, hoe moet je dan autisme uitleggen aan mensen die zo makkelijk in de war raken? […]

12. Het vroegtijdig herkennen van autisme

Sommige kinderen vertonen echter niet alle symptomen van autisme. Dan wordt gesproken van een autisme verwante stoornis (ASS). Vanwege de moeilijk te stellen diagnose rondom autisme en autisme verwante stoornissen vinden de meeste diagnosen pas op latere leeftijd plaats. Een dergelijk late diagnose leidt tot een voortdurende overvraging en een nog verder vertraagde ontwikkeling van […]

13. Auti-communicatie gebruiken

Bij de omgang met een kind met autisme moet je aansluiten bij zijn manier van waarnemen, denken en communiceren. Met jouw kennis over en inzicht in dit unieke kind kun je tot een geslaagd contact komen. Hieronder zijn aandachtspunten samengevat waarmee je rekening kunt houden als je praat met een kind dat autisme heeft. Tips […]

14. Hoe kunnen we kinderen nog meer ondersteunen?

Er zijn geen eenduidige regels aan de hand waarvan je kinderen kunt opvoeden of onderwijzen. De beste opvoeding of therapie of het beste schoolsysteem bestaat niet. Wat je aanbiedt moet passen bij het kind en is dus afhankelijk van de situatie en het kind zelf. Door consequent hiervan uit te blijven gaan, krijgt een kind […]